Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

3. díl investičního seriálu o Číně: Ambice největší rozvíjející se ekonomiky

07.12.2021
  • Zajištění udržitelného růstu na základě inovací a endogenního rozvoje je dnes pro Čínu důležitější než plnění cílů absolutního růstu. Čína má nicméně stále ambici zdvojnásobit velikost své ekonomiky do roku 2035, což odpovídá průměrnému ročnímu tempu růstu 4,7 %.

Růst má v nadcházejícím období vycházet především z inovací a soukromého sektoru. Tato strategie má smysl vzhledem k vysokému zadlužení Číny a méně příznivému demografickému vývoji, jelikož počet obyvatel v produktivním věku od roku 2015 klesá. Pokud se ale rozhodující silou stane soukromý sektor a alokace kapitálu bude stále více řízena trhem, budoucí trajektorie růstu Číny bude méně předvídatelná a volatilnější.

V příštích desetiletích se Čína stane dominantnějším hráčem v globální ekonomice. To pravděpodobně způsobí, že čínská vláda bude při obraně svých širokých zájmů asertivnější. K udržení fungujících vztahů s USA a Evropou, které jsou zatím životně důležité pro technologický pokrok Číny, však bude stále zapotřebí trochu pragmatismu.

 

Čína a svět: asertivita versus pragmatismus

Pětiletý plán na období 2021–2025 zavedl strategii „dvojího oběhu“, která má snížit závislost na zahraniční poptávce i zahraničních technologiích. Důležitější hybnou silou růstu se má stát domácí poptávka neboli „domácí oběh“. Za tímto účelem mají být vytvořeny výhradně domácí dodavatelské řetězce. Vláda však zůstává realistická a stále se chce spoléhat také na „mezinárodní oběh“.

Jinými slovy, zatímco se Čína více zaměřuje na posilování motorů růstu domácí poptávky, stále chce maximalizovat výhody, které plynou z dovozu technologií a vysoké globální poptávky po čínském zboží. Chce zvyšovat export zejména do rozvíjejícího se světa. V Asii, Evropě i Africe se proto budou rozšiřovat investice, které souvisí s hospodářskou iniciativou Nová Hedvábná stezka, aby byly zajištěny mezinárodní dopravní cesty, dodávky surovin, a tak se postupně zvyšoval globální politický vliv Číny.

 

Křehká rovnováha

Kvůli své snaze maximalizovat zahraniční odbyt čelí Čína rostoucí kritice ze strany některých obchodních partnerů. Nejvýznamnějšími stížnostmi jsou obvinění z dumpingu, státní podpora vedoucí k nekalé soutěži, překážky pro zahraniční společnosti na čínském trhu a špatná ochrana duševního vlastnictví.

Nejen v USA také roste neklid ohledně rychlého technologického rozvoje Číny a zvyšující se konkurenceschopnosti čínských high-tech firem. Čínské technologické společnosti budou pravděpodobně čelit větším potížím se zahraničním prodejem svých produktů i s dovozem komponent, které v Číně dosud nemohou vyrábět. Bitva o technologickou hegemonii zůstane v příštích letech potenciální příčinou nových globálních obchodních sporů.

Zatímco USA a Evropa se pokoušejí vyvažovat důležitost ekonomických zájmů a lidských práv, čínská vláda musí najít rovnováhu mezi zvyšováním svého geopolitického vlivu na jedné straně a zajištěním přístupu svého trhu k technologiím a globálnímu obchodu na straně druhé.

V nadcházejících letech pravděpodobně uvidíme asertivnější Čínu, která se bude snažit být co nejpragmatičtější při ochraně svých mezinárodních ekonomických zájmů. Strategický význam rychlého stoupání po technologickém žebříčku je hlavním důvodem, proč si Čína nemůže dovolit ohrozit vztahy se svými hlavními obchodními partnery v USA a Evropě.

Totéž lze říci o USA a Evropě: dominance Číny v globálních dodavatelských řetězcích a velké čínské spotřebitelské a kapitálové trhy budou i nadále dobrým důvodem pro to, aby se představitelé vlád ve Washingtonu i v Evropě dvakrát rozmysleli, než se rozhodnou pro konfrontaci s Pekingem.

 

Chcete investovat do čínských akcií?

Využijte atraktivních investičních příležitostí s fondem NN (L) Greater China Equity, který je od listopadu nově dostupný také v české koruně. Sledujte pozorně informace na našem webu.

Čínský trh vykazuje nízkou korelaci s globálními trhy. Čínští retailoví investoři drží totiž 48 % celkové tržní kapitalizace a vytvářejí 77 % celkového objemu obchodování. Sentiment čínských investorů je dosti nestálý a může způsobovat krátkodobě vyšší kolísavost trhů. Ideální strategií jsou proto pravidelné investice, které zajistí efektivní eliminaci rizik spojených se špatným načasováním.

Fond se hodí pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni tolerovat vyšší míru kolísavosti a sledovat výnosy na delším horizontu. Při dodržení dlouhodobého investičního horizontu jim bude odměnou vyšší výnos. Doporučený investiční horizont je 7 let.

3. díl_Ambice největší rozvíjející se ekonomiky.pdf

Example Link Fondy, Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right