Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Investování do akcií

23.05.2024

Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec. Investice do akcií představují nákup podílu v konkrétní akciové společnosti. Společnosti dlouhodobě generují zisky, a tak zvyšují majetek svých akcionářů. Zisk firmy je akcionářům vyplácen buď formou dividendy, nebo je naopak investován zpět do firmy, a majetek akcionářů je zvýšen touto cestou. 
 

Jak investovat do akcií

Do akcií můžete investovat buď individuálně, tj. sami si vyberete jednotlivé akciové tituly, které pak přes obchodníka s cennými papíry nakupujete či prodáváte, nebo se můžete rozhodnout pro kolektivní investování prostřednictvím akciového fondu. 

Individuální investování je pro většinu běžných investorů poměrně obtížnou a časově náročnou disciplínou. Proto většina drobných investorů investuje do akcií právě prostřednictvím akciových fondů. 

 

Výhody podílových fondů

 • Jednoduchost – Stačí podepsat komisionářskou smlouvu a začít investovat.
 • Tradice a standardizace – Myšlenka kolektivního investování je stará stovky let. Kolektivní investování je legislativně velmi dobře upraveno, zákony chrání drobné investory.
 • Přístup na trhy – Prostřednictvím fondů získáváte přístup i na trhy, na které se jako individuální investor obvykle nedostanete.
 • Široký výběr fondů – Jen na českém trhu operuje řádově tisíce fondů.
 • Profesionální aktivní správa – Nemusíte sledovat každodenní vývoj trhů ani studovat analýzy vývoje ekonomiky a konkrétních firem.
 • Daňové výhody – Za splnění určitých podmínek jsou občani ČR osvobozeni od zdanění výnosu podílových fondů.
 • Snížení rizika – I s omezenými prostředky investujete do širokého portfolia, a tak diverzifikujete riziko.
 • Transparentnost – Podílové fondy musí publikovat celou řadu dokumentů – závazný prospekt fondu, klíčové informace pro investory apod. Ocenění fondu je publikováno obvykle na denní bázi. Jako investor máte vždy aktuální informace o výkonnosti své investice.
 • Dohled – Na fungování podílových fondů a investičních společností dohlíží orgány dohledu nad finančním trhem. 

 

Rizika spojené s investováním do akcií

Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má vliv: 

 • vývoj finančních trhů
 • ekonomická kondice emitentů akcií a dluhopisů stav světové a lokální ekonomiky
 • politické podmínky v jednotlivých zemích
 • výkyvy měnového kurzu

Pokud si chcete zopakovat základní investiční pricipy, stáhněte si náš investiční ebook.

Example Link Investiční univerzita

Právní upozornění

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right